Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за січень–листопад 2017р.

Темпи зростання (зниження), %

листопад 2017р. до

січень–листопад 2017р. до січня–листопада 2016р. довідково: січень–листопад 2016р. до січня–листопада 2015р.

жовтня 2017р.

листопада 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб 9,3 108,3 75,3 х х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

57361 101,22 148,43 146,61 120,61

реальна, %

х 100,22 129,03 128,11 106,71
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 5645,9 100,2 210,9 х 39,2
Індекс споживчих цін х 101,1 113,7 112,85 110,55
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 30678216,1 х х х х
Індекс промислової продукції х 99,6 107,3 103,0 102,5
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 106,7 103,2
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн 1696555 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 116,0 110,7
Експорт товарів1, млн.дол. США 371,2 х х 153,5 73,2
Імпорт товарів1, млн.дол. США 343,2 х х 126,6 128,2
Сальдо1 (+,–) 28,0 х х х х
Вантажооборот, млн.ткм 1501,5 93,1 91,5 94,9 95,9
Пасажирооборот, млн.пас.км 1020,5 97,1 90,6 99,5 97,6
Оборот роздрібної торгівлі6, млн.грн 18145,9 102,1 105,7 104,9 х
____________
1 Дані за січень–жовтень.
2 Жовтень 2017р. у % до вересня 2017р.
3 Жовтень 2017р. у % до жовтня 2016р.
4 Станом на 1 листопада.
5 Листопад у % до грудня попереднього року.
6 Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.