Архів : 2008 2009 2010 2011 2012

 

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за 2012р.

Темпи зростання,  %

грудень 2012р. до

2012р. до 2011р.

довідково:  2011р. до  2010р.

листопада 2012р.

грудня 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, млн.грн.

14130,1

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

70,8 89,3 101,0 109,2
Індекс обсягу сільськогогосподарського виробництва

х

х

х

112,9 115,5
Виробництво основних видів продукції тваринництва          

м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

79,3 161,6 125,1 105,9 102,3

молоко, тис.т

595,1 88,0 100,3 99,5 98,4

яйця, млн.шт.

1194,6 91,1 149,9 180,6 168,7
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. 780,92 х х 85,3 104,7
Вантажооборот, млн.ткм 1863,7 100,7 104,8 98,3 108,8
Пасажирооборот, млн.пас.км 1325,7 100,2 108,6 104,0 93,4
Експорт товарів1, млн.дол. США 426,6 х х 118,2 136,3
Імпорт товарів1, млн.дол. США 520,6 х х 99,8 134,9
Сальдо (+,–)1 -94,0 х х х х
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. 18291,3 х х 113,1 113,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

 номінальна, грн.

23981 100,53 115,04 117,11 116,61

 реальна, %

х 100,43 115,34 116,81 107,71
Заборгованість із виплати заробітної плати5,  млн.грн. 14,3 101,1 83,4

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 16,2 122,7 98,0

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,1 х

99,66

104,06

 

1 Дані за січень–листопад.

2 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

3 Листопад 2012р. у % до жовтня 2012р.

4 Листопад 2012р. у % до листопада 2011р.

5 Станом на 1 грудня.

6 Грудень у % до грудня попереднього року.