Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за  2017р.

Темпи зростання (зниження), %

грудень 2017р. до

2017р. до  2016р. довідково:  2016р. до   2015р.

листопада 2017р.

грудня 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб 12,1 129,2 76,1 х х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

57911 102,72 150,23 147,51 119,61

реальна, %

х 101,62 131,13 128,41 106,41
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 6473,3 114,7 317,8 х 34,2
Індекс споживчих цін х 100,9 113,8 113,85 111,45
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 34255727,2 х х х х
Індекс промислової продукції х 84,9 82,7 100,8 104,7
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 109,76 108,2
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн 21988786 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 121,76 107,6
Експорт товарів1, млн.дол. США 423,9 х х 151,2 76,6
Імпорт товарів1, млн.дол. США 378,3 х х 125,9 128,8
Сальдо1 (+,–) 45,6 х х х х
Вантажооборот, млн.ткм 1630,0 97,5 86,3 94,1 95,5
Пасажирооборот, млн.пас.км 1111,9 101,3 91,9 98,8 97,9
Оборот роздрібної торгівлі7, млн.грн 20369,0 117,1 116,2 106,0 х
____________
1 Дані за січень–листопад.
2 Листопад 2017р. у % до жовтня 2017р.
3 Листопад 2017р. у % до листопада 2016р.
4 Станом на 1 грудня.
5 Грудень у % до грудня попереднього року.
6 Дані попередні.
7 Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.