Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Основні показники соціально-економічного розвитку

  Фактично за
2021р.
Темпи зростання (зниження), %
грудень 2021р. до 2021р. до 2020р. довідково: 2020р. до   2019р.

листопада
2021р.

грудня
2020р.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

119761 102,42 120,23 124,81 113,21

реальна, %

х 101,52 109,33 114,51 109,71
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 22358,8 105,0 224,9 х х
Індекс споживчих цін х 100,8 109,8 109,85 104,96
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 56506874,4 х х х х
Індекс промислової продукції х 82,3 109,6 106,1 98,0
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 112,07 97,4
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 9167187 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 115,1 161,6
Експорт товарів1, млн.дол. США 811,1 х х 140,2 98,6
Імпорт товарів1, млн.дол. США 564,8 х х 125,2 88,7
Сальдо1 (+, –) 246,3 х х х х
Вантажообіг, млн.ткм 1244,3 100,0 133,0 112,9 68,5
Пасажирообіг, млн.пас.км 511,5 96,6 74,4 86,7 60,8
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 33477,9 115,6 102,3 111,6 111,7
____________
1 Дані за січень–листопад.
2 Листопад 2021р. у % до жовтня 2021р.
3 Листопад 2021р. у % до листопада 2020р.
4 Станом на 1 грудня.
5 Грудень 2021р. у % до грудня 2020р.
6 Грудень 2020р. у % до грудня 2019р.
7 Дані попередні.