Дошкільні навчальні заклади

 

Кількість закладів1,
од

У них місць2, од

Кількість дітей у закладах, осіб

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами,
відсотків до кількості дітей відповідного віку

1995

767

52593

46463

44

1996

737

49313

41451

44

1997

730

47285

37754

39

1998

723

46274

36152

39

1999

753

35098

35213

44

2000

757

34461

34136

43

2001

766

33940

34107

45

2002

785

34009

34899

50

2003

796

34875

35745

53

2004

797

34737

36528

55

2005

806

35306

36608

59

2006

802

35588

37553

60

2007

808

35900

39003

61

2008

810

36303

40094

61

2009

815

36578

40587

60

2010

815

37244

42320

61

2011

830

38234

44322

62

2012

827

37643

45349

62

2013

832

38923

46388

64

2014

798

39780

46860

64

2015

784

40075

46847

65

2016

781

40516

47218

66

2017

764

40654

47466

663

_______________
1 У 1995–2014рр. враховані дошкільні навчальні заклади, які не працювали протягом року або більше з будь-якої причини, починаючи з 2015р. – заклади, які працювали протягом року.
2 У 1995–2014рр. не враховані місця у дошкільних навчальних закладах, які не працювали протягом року або більше з будь-якої причини.
3 Дані попередні.