Заклади фахової передвищої освіти1

  Кількість ЗФПО, од Кількість осіб у ЗФПО, тис. Кількість осіб, прийнятих на навчання до ЗФПО, тис. Кількість осіб, випущених із ЗФПО2, тис.
2020/21 3 2,1 0,7 0,6
2021/22 7 6,1 2,0 1,6
_____________
1 Інформація підготовлена на підставі даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти, наданих Державним підприємством "Інфоресурс" Міністерства освіти і науки України.
2 На кінець 2020, 2021 року.
3 Відсутні юридичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері фахової передвищої освіти.