Архів : 2019 2020

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
по Хмельницькій області
у I кварталі 2021 року

  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованих послуг, тис.грн У т.ч. реалізовано послуг населенню
усього, тис.грн у % до загального обсягу
Усього   1194173,2 348840,9 29,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 454731,3 36008,2 7,9

Наземний і трубопровідний транспорт

49 263748,5 21200,5 8,0

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52 к к к

Поштова та кур'єрська діяльність

53 к к к
Тимчасове розміщування й організація харчування I 20062,4 12544,9 62,5

Тимчасове розміщування

55 8380,7 2423,7 28,9

Діяльність із забезпечення стравами і напоями

56 11681,7 10121,2 86,6
Інформація та телекомунікації J 91262,1 51097,2 56,0

Видавнича діяльність

58 15421,9 2295,5 14,9

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59 к к к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60 2056,5 к к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61 67606,5 47037,6 69,6

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62 к к к

Надання інформаційних послуг

63 к к к
Операції з нерухомим майном L 201104,7 13007,2 6,5
Професійна, наукова та технічна діяльність M 55529,1 12768,0 23,0

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69 6747,3 1885,1 27,9

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71 24661,1 5028,7 20,4

Наукові дослідження та розробки

72 к к к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73 4639,5

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74 к к к

Ветеринарна діяльність

75 15730,1 5830,0 37,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 195776,8 74435,8 38,0

Оренда, прокат і лізинг

77 к к к

Діяльність із працевлаштування

78 к к к

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

79 к к к

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80 26302,5 935,1 3,6

Обслуговування будинків і територій

81 120843,9 71967,9 59,6

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82 к к к
Освіта P 81234,5 75010,4 92,3
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 82940,6 66725,3 80,4

Охорона здоров'я

86 к к к

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87 к к к

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 4009,5 к к

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90 973,8 949,1 97,5

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91 к к к

Організування азартних ігор

92

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93 к к к
Надання інших видів послуг S 7522,2 к к

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95 к к к

Надання інших індивідуальних послуг

96 к к к
__________________
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.