Архів : 2019 2020 2021

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
по Хмельницькій області
у II кварталі 2021 року

  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованих послуг, тис.грн У т.ч. реалізовано послуг населенню
усього, тис.грн у % до загального обсягу
Усього   1503113,3 332985,9 22,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 542883,3 39367,0 7,3

Наземний і трубопровідний транспорт

49 343700,0 22314,2 6,5

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52 к к к

Поштова та кур'єрська діяльність

53 к к к
Тимчасове розміщування й організація харчування I 21841,9 11019,0 50,4

Тимчасове розміщування

55 11758,9 3072,6 26,1

Діяльність із забезпечення стравами і напоями

56 10083,0 7946,4 78,8
Інформація та телекомунікації J 89218,0 49047,9 55,0

Видавнича діяльність

58 17174,3 2540,6 14,8

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59 к к к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60 2354,0 к к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61 64963,1 45174,3 69,5

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62 к

Надання інформаційних послуг

63 к
Операції з нерухомим майном L 236126,2 15362,3 6,5
Професійна, наукова та технічна діяльність M 77152,6 16504,1 21,4

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69 10256,1 к к

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71 39141,0 4663,8 11,9

Наукові дослідження та розробки

72 к к к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73 4748,5

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74 к

Ветеринарна діяльність

75 20264,8 9841,5 48,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 383265,8 75006,2 19,6

Оренда, прокат і лізинг

77 к к

Діяльність із працевлаштування

78 3717,6 к к

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

79 к к к

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80 28384,5 817,7 2,9

Обслуговування будинків і територій

81 123927,4 72722,6 58,7

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82 к к к
Освіта P 43222,4 40963,7 94,8
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 95039,2 75228,4 79,2

Охорона здоров'я

86 к к к

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87 к к к

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 8016,7 7358,4 91,8

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90 1237,7 1136,7 91,8

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91 к к к

Організування азартних ігор

92

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93 к к к
Надання інших видів послуг S 6347,2 3128,9 49,3

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95 к к к

Надання інших індивідуальних послуг

96 к к к
__________________
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.