Архів : 2019 2020 2021

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
по Хмельницькій області
у III кварталі 2021 року

  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованих послуг, тис.грн У т.ч. реалізовано послуг населенню
усього, тис.грн у % до загального обсягу
Усього   1729699,0 409890,8 23,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 587601,5 43738,6 7,4

Наземний і трубопровідний транспорт

49 379173,6 23802,5 6,3

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52 к к к

Поштова та кур'єрська діяльність

53 к к к
Тимчасове розміщування й організація харчування I 25776,2 12498,6 48,5

Тимчасове розміщування

55 15389,9 4432,9 28,8

Діяльність із забезпечення стравами і напоями

56 10386,3 8065,7 77,7
Інформація та телекомунікації J 92698,2 51462,7 55,5

Видавнича діяльність

58 17727,7 2558,6 14,4

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59 к к к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60 2555,0 к к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61 67621,9 47438,6 70,2

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62 к к к

Надання інформаційних послуг

63 к к к
Операції з нерухомим майном L 237327,8 17515,5 7,4
Професійна, наукова та технічна діяльність M 77122,6 15982,0 20,7

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69 7180,8 2319,4 32,3

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71 37691,2 5940,2 15,8

Наукові дослідження та розробки

72 к к к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73 4796,3

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74 к к к

Ветеринарна діяльність

75 21491,1 7700,4 35,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 476652,5 78161,8 16,4

Оренда, прокат і лізинг

77 к к к

Діяльність із працевлаштування

78 2772,8 к к

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

79 к к к

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80 28424,0 989,1 3,5

Обслуговування будинків і територій

81 125079,8 75857,6 60,6

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82 к к к
Освіта P 95079,0 86701,6 91,2
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 122207,4 92771,7 75,9

Охорона здоров'я

86 к к к

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87 к к к

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 9544,6 8371,5 87,7

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90 1261,0 935,0 74,1

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91 к к к

Організування азартних ігор

92

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93 к к к
Надання інших видів послуг S 5689,2 2686,8 47,2

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95 к к к

Надання інших індивідуальних послуг

96 к к к
__________________
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.