Архів : 2019 2020 2021

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
по Хмельницькій області
у IV кварталі 2021 року

  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованих послуг, тис.грн У т.ч. реалізовано послуг населенню
усього, тис.грн у % до загального обсягу
Усього   1940261,5 394943,8 20,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 717700,8 42400,4 5,9

Наземний і трубопровідний транспорт

49 411866,5 24453,0 5,9

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52 к к к

Поштова та кур'єрська діяльність

53 к к к
Тимчасове розміщування й організація харчування I 23113,0 13195,3 57,1

Тимчасове розміщування

55 10035,3 2531,7 25,2

Діяльність із забезпечення стравами і напоями

56 13077,7 10663,6 81,5
Інформація та телекомунікації J 112396,4 52521,7 46,7

Видавнича діяльність

58 20443,9 2673,2 13,1

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59 к к к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60 3337,3 к к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61 82455,0 48331,6 58,6

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62 к к к

Надання інформаційних послуг

63 к к к
Операції з нерухомим майном L 258432,4 15242,9 5,9
Професійна, наукова та технічна діяльність M 112374,1 18931,9 16,8

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69 7377,8 2132,6 28,9

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71 66830,3 6935,8 10,4

Наукові дослідження та розробки

72 к к к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73 6717,5

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74 к к к

Ветеринарна діяльність

75 23846,0 9841,8 41,3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 513078,1 87106,9 17,0

Оренда, прокат і лізинг

77 к к к

Діяльність із працевлаштування

78 2080,4 к к

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

79 к к к

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80 33668,9 1124,0 3,3

Обслуговування будинків і територій

81 157972,3 84007,4 53,2

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82 4711,9 85,7 1,8
Освіта P 68325,8 66130,9 96,8
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 120791,4 90523,6 74,9

Охорона здоров'я

86 к к к

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87 к к к

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 6086,9 к к

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90 1452,2 1271,1 87,5

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91 к к к

Організування азартних ігор

92

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93 к к к
Надання інших видів послуг S 7962,6 к к

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95 к к к

Надання інших індивідуальних послуг

96 к к к
__________________
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.