Архів : 2016 2017 2018

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень 2018 року

(відсотків)
 

Код за КВЕД–2010

Січень 2018р.
до
грудня 2017р.

Січень 2018р.
до
січня 2017р.

       
Промисловість B+C+D 78,7 94,7

Добувна та переробна промисловість

B+C 74,5 128,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 74,6 87,0

Переробна промисловість

C 74,5 130,7

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 66,7 170,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 105,0 169,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 69,6 103,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 192,4 247,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 94,4 111,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 55,2 91,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 80,0 116,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 91,3 57,8