Архів : 2016 2017 2018 2019 2020

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січеньлютий 2020 року

(відсотків)
 

Код за КВЕД–2010

Лютий 2020р.
до
січня 2020р.

Лютий 2020р.
до
лютого 2019р.

Січень–лютий 2020р.
до
січня–лютого 2019р.

         
Промисловість B+C+D 102,6 101,0 100,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 178,8 151,4 134,9

Переробна промисловість

C 106,3 99,3 100,8

з неї

       

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 91,8 96,4 102,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 111,0 94,0 98,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 179,1 169,7 137,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 77,7 80,6 94,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 113,6 111,9 107,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 206,6 68,1 71,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 103,3 88,1 87,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 94,9 103,0 100,0
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.