Архів : 2016 2017 2018

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–листопад 2018 року

(відсотків)
 

Код за КВЕД–2010

Листопад 2018р.
до
жовтня 2018р.

Листопад 2018р.
до
листопада 2017р.

Січень–листопад 2018р.
до
січня–листопада 2017р.

         
Промисловість B+C+D 88,2 91,4 96,5

Добувна та переробна промисловість

B+C 80,0 86,8 97,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 81,4 98,5 87,4

Переробна промисловість

C 80,0 86,4 97,5

з неї

       

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 67,2 79,5 97,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 91,6 88,3 100,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 109,2 136,8 115,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 90,3 78,6 86,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 82,5 99,1 108,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 89,8 77,8 84,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 103,0 91,3 89,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 123,2 107,1 95,3