Архів : 2016 2017

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за 2017 рік

(відсотків)
 

Код за КВЕД–2010

Грудень 2017р.
до
листопада 2017р.

Грудень 2017р.
до
грудня 2016р.

2017р.
до
2016р.

         
Промисловість B+C+D 84,9 82,7 100,8

Добувна та переробна промисловість

B+C 81,3 91,8 104,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 83,7 91,4 92,5

Переробна промисловість

C 81,3 91,9 105,6

з неї

       

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 65,2 83,1 112,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 73,7 147,7 147,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 98,2 99,8 101,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 29,9 34,7 89,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 86,1 94,2 98,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 96,8 104,1 104,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 113,9 91,1 95,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 97,4 64,0 92,8