Архів :  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Індекси  промислової  продукції за видами діяльності  у 2018 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 

Код за КВЕД–2010

Січень  Січень–лютий  Січень–березень  Січень–квітень Січень–травень Січень–червень Січень–липень Січень–серпень Січень–вересень Січень–жовтень Січень–листопад Січень–грудень
Промисловість B+C+D 94,7                      

Добувна та переробна промисловість

B+C 128,6                      

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 87,0                      

Переробна промисловість

C 130,7                      

з неї

                         

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 170,7                      

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 169,4                      

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

103,6                      

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 247,8                      

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 111,5                      

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 91,8                      

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 116,6                      

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 57,8