Архів :  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Індекси  промислової  продукції за видами діяльності  у 2018 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 

Код за КВЕД–2010

Січень Січень–лютий Січень–березень Січень–квітень Січень–травень Січень–червень Січень–липень Січень–серпень Січень–вересень Січень–жовтень Січень–листопад Січень–грудень
Промисловість B+C+D 94,7 97,3 96,9                  

Добувна та переробна промисловість

B+C 128,6 117,8 107,4                  

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 87,0 90,7 84,1                  

Переробна промисловість

C 130,7 119,1 108,5                  

з неї

                         

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 170,7 147,2 129,2                  

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 169,4 116,2 111,5                  

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

103,6 89,8 91,2                  

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 247,8 109,0 74,2                  

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 111,5 103,5 94,2                  

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 91,8 97,7 93,6                  

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 116,6 117,5 105,3                  

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 57,8 73,1 83,5