Архів :  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Індекси  промислової  продукції за видами діяльності  у 2018 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 

Код за КВЕД–2010

Січень  Січеньлютий  Січеньберезень  Січеньквітень Січеньтравень Січеньчервень Січеньлипень Січеньсерпень Січеньвересень Січеньжовтень Січеньлистопад Січеньгрудень
Промисловість B+C+D 94,7 97,3 96,9 92,6 92,0              

Добувна та переробна промисловість

B+C 128,6 117,8 107,4 101,6 101,6              

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 87,0 90,7 84,1 80,2 83,3              

Переробна промисловість

C 130,7 119,1 108,5 102,7 102,6              

з неї

                         

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 170,7 147,2 129,2 119,6 114,8              

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 169,4 116,2 111,5 106,3 106,6              

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

103,6 89,8 91,2 94,1 106,0              

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 247,8 109,0 74,2 85,8 94,1              

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 111,5 103,5 94,2 94,7 97,1              

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 91,8 97,7 93,6 87,1 86,3              

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 116,6 117,5 105,3 97,2 95,7              

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 57,8 73,1 83,5 79,8 78,9