Архів :  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2021 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 

Код за КВЕД–2010

Січень  Січень–лютий  Січень–березень  Січень–квітень Січень–травень Січень–червень Січень–липень Січень–серпень Січень–вересень Січень–жовтень Січень–листопад Січень–грудень
Промисловість B+C+D 93,5 97,3 102,8 108,0 106,7 104,5            

Добувна та переробна промисловість 

B+C 89,2 90,9 93,5 102,4 104,7 104,6            

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 115,3 96,0 115,8 137,7 145,8 156,4            

Переробна промисловість

C 88,9 90,8 93,1 101,6 103,6 103,3            

з неї

                         

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 77,6 82,5 81,8 86,6 85,8 85,8            

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 96,5 102,2 100,8 122,7 132,4 128,1            

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

92,8 82,6 82,5 85,7 86,9 85,8            

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19            

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 47,3 43,9 52,1 69,0 74,6 74,4            

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к к к к к            

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 96,6 85,7 94,9 102,5 104,0 105,7            

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 90,2 98,6 101,8 130,0 130,9 121,9            

машинобудування

26–30 84,7 91,5 95,0 107,1 115,8 115,9            

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 100,7 108,9 120,7 117,9 110,1 104,2            
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.