Архів : 2016 2017

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–листопаді 2017 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

34255727,2

100,0

Добувна та переробна промисловість;
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

33985998,1

99,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

22628790,3

66,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

475656,9

1,4

Переробна промисловість

C

22153133,4

64,7

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 8651268,8 25,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 654858,7 1,9

виготовлення   виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 962308,8 2,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 210447,2 0,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 5442450,9 15,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 2071111,3 6,0

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 3048311,6 8,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11357207,8 33,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

269729,1 0,8