Статистичний щорічник Хмельницької області за 2017 рік

        "Статистичний щорічник Хмельницької області за 2017 рік" містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану області в 2017 році порівняно з 2000, 2005, 2010, 2013–2016 роками.
        Збірник сформовано за такими розділами: населення та міграція; ринок праці; доходи та умови життя; населені пункти та житло; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; культура, відпочинок, спорт і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє середовище та природні ресурси; національні рахунки; фінанси і кредит; ціни; Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); енергетика; промисловість; сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство; будівництво; капітальні інвестиції; транспорт і зв’язок; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність підприємств; наука та інновації. В окремий розділ виділені зіставлення показників по регіонах України. Деякі показники подаються в ретроспективі. Майже до всіх розділів надано методологічні пояснення.
        Окремі макроекономічні та галузеві показники за 2017 рік є попередніми і будуть уточнені в наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.
        Збірник розповсюджується на компакт-диску.

За довідками та з приводу придбання звертатися:

адреса: 29000, м. Хмельницький,

вул. Героїв Майдану, 36, кімн. 74


телефон: 79–58–13

електронна пошта:

Презентаційна версія