Архів : 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2017 році

(в середньому за період)
  Одиниця виміру Все населення Жінки Чоловіки Міське населення Сільське населення
Економічно активне населення тис. осіб          
  у віці 15-70 років 566,2 266,2 300,0 322,5 243,7
  працездатного віку 545,8 255,5 290,3 315,0 230,8
Рівень економічної активності у % до населення відповідної вікової групи          
  у віці 15-70 років 60,1 54,1 66,6 58,3 62,5
  працездатного віку 69,6 64,2 75,3 68,0 72,0
Зайняте населення тис. осіб          
  у віці 15-70 років 516,0 250,3 265,7 301,8 214,2
  працездатного віку 495,6 239,6 256,0 294,3 201,3
Рівень зайнятості у % до населення відповідної вікової групи          
  у віці 15-70 років 54,7 50,9 59,0 54,6 55,0
  працездатного віку 63,2 60,2 66,4 63,6 62,8
Безробітне населення (за методологією МОП) тис. осіб          
  у віці 15-70 років 50,2 15,9 34,3 20,7 29,5
  працездатного віку 50,2 15,9 34,3 20,7 29,5
Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у % до економічно активного населення відповідної вікової групи          
  у віці 15-70 років 8,9 6,01 11,4 6,41 12,1
  працездатного віку 9,2 6,21 11,8 6,61 12,8
Економічно неактивне населення тис. осіб          
  у віці 15-70 років 376,4 225,7 150,7 230,4 146,0
  працездатного віку 237,9 142,5 95,4 148,0 89,9
_____________
1 Показник має незадовільний рівень надійності (коефіцієнт варіації перевищує 30%).