Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основні показники ринку праці

  Одиниця виміру 2018
січень–березень січень–червень січень–вересень січень–грудень
Економічно активне населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15–70 років 560,3 570,5    
  працездатного віку 536,6 548,5    
Рівень економічної активності населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15–70 років 60,0 61,0    
  працездатного віку 69,5 71,0    
Зайняте населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15–70 років 501,8 519,0    
  працездатного віку 478,1 497,0    
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15–70 років 53,7 55,5    
  працездатного віку 61,9 64,4    
Безробітне населення  (за методологією МОП) в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15–70 років 58,5 51,5    
  працездатного віку 58,5 51,5    
Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у % до економічно активного населення відповідної вікової групи        
  у віці 15–70 років 10,4 9,0    
  працездатного віку 10,9 9,4    
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 13,8 10,6    
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду) у % до населення працездатного віку 1,8 1,4    
Кількість вакансій на кінець звітного періоду, од 3231 2606    
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на кінець звітного періоду, осіб 4 4    
Середній розмір допомоги по безробіттю в останньому місяці звітного періоду, грн 2614,7 2386,4    
у % до відповідного періоду попереднього року 129,1 124,9    
Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб 204,3 204,3    
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,2 13,3    
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,4 13,7    
Середньомісячна заробітна плата           
  номінальна грн 6523 6905    
  реальна у % до відповідного періоду попереднього року 109,7 111,3    
Примітка. Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття".