Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основні показники ринку праці

  Одиниця виміру 2018
січень–березень січень–червень січень–вересень січень–грудень
Економічно активне населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15–70 років 560,3      
  працездатного віку 536,6      
Рівень економічної активності населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15–70 років 60,0      
  працездатного віку 69,5      
Зайняте населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15–70 років 501,8      
  працездатного віку 478,1      
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15–70 років 53,7      
  працездатного віку 61,9      
Безробітне населення  (за методологією МОП) в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15–70 років 58,5      
  працездатного віку 58,5      
Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у % до економічно активного населення відповідної вікової групи        
  у віці 15–70 років 10,4      
  працездатного віку 10,9      
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 13,8      
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду) у % до населення працездатного віку 1,8      
Кількість вакансій на кінець звітного періоду, од 3231      
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на кінець звітного періоду, осіб 4      
Середній розмір допомоги по безробіттю в останньому місяці звітного періоду, грн 2614,7      
у % до відповідного періоду попереднього року 129,1      
Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб 204,3      
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,2      
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,4      
Середньомісячна заробітна плата           
  номінальна грн 6523      
  реальна у % до відповідного періоду попереднього року 109,7      
Примітка. Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття".