Архів : 2011 2012 2013 2014

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2011 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства

осіб

у % до загальної
кількості найманих
працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної
кількості найманих
працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної
кількості найманих
працівників
відповідного виду
діяльності
Усього1 121305 27377 22,6 51378 42,3 42550 35,1

у тому числі

             

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

24525 3931 16,0 14015 57,2 6579 26,8

промисловість

49437 19276 39,0 20360 41,2 9801 19,8

будівництво

8352 3818 45,7 4534 54,3

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

16288 2657 16,3 4855 29,8 8776 53,9

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

2201 ...2 ...2 ...3 ...3 1023 46,5

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

7890 1532 19,4 2167 27,5 4191 53,1

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

6197 ...2 ...2 ...3 ...3 3562 57,5

діяльність готелів та ресторанів

1346 ...3 ...3 ...2 ...2 1160 86,2

діяльність транспорту та зв’язку

7523 ...2 ...2 ...3 ...3 2310 30,7

фінансова діяльність

258 258 100,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

9997 3293 32,9 6704 67,1

освіта

269 269 100,0

охорона здоровя та надання соціальної допомоги

1560 498 31,9 1062 68,1

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1663 653 39,3 1010 60,7

_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2011р.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

3 Інформація вилучена з метою забезпечення конфіденційності відповідно до Закону України "Про державну статистику".