Архів : 2011 2012 2013 2014

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2013 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної
кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної
кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної
кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної
кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього1 113142 12268 10,8 61787 54,6 39087 34,6 14179 12,5

Сільське,  лісове та рибне господарство

25519 2693 10,6 16717 65,5 6109 23,9 2365 9,3

Промисловість

47305 9575 20,2 28757 60,8 8973 19,0 1975 4,2

Будівництво

7698 3241 42,1 4457 57,9 1562 20,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13457 5480 40,7 7977 59,3 3584 26,6

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

6476 4302 66,4 2174 33,6 588 9,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

1032 ...2 ...2 ...3 ...3 418 40,5

Інформація та телекомунікації

1034 ...2 ...2 ...3 ...3 375 36,3

Фінансова та страхова діяльність

196 196 100,0 158 80,6

Операції з нерухомим майном

3177 591 18,6 2586 81,4 1099 34,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

1766 244 13,8 1522 86,2 984 55,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3675 1976 53,8 1699 46,2 430 11,7

Освіта

251 251 100,0 99 39,4

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

1150 209 18,2 941 81,8 377 32,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

24 24 100,0 24 100,0

Надання інших видів послуг

382 ...2 ...2 ...3 ...3 141 36,9

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2013р.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

3 Інформація вилучена з метою забезпечення конфіденційності відповідно до Закону України "Про державну статистику".