Архів : 2011 2012 2013 2014 2015

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної
кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної
кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної
кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної
кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього1 104427 10157 9,7 59476 57,0 34794 33,3 12269 11,7

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

24921 5312 21,3 14320 57,5 5289 21,2 1838 7,4

Промисловість

44180 4845 11,0 31303 70,8 8032 18,2 1651 3,7

Будівництво

6249 2710 43,4 3539 56,6 1278 20,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11224 4338 38,6 6886 61,4 3065 27,3

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

6120 3771 61,6 2349 38,4 656 10,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

742 ...2 ...2 ...2 ...2 286 38,5

Інформація та телекомунікації

882 882 100,0 314 35,6

Фінансова та страхова діяльність

181 181 100,0 151 83,4

Операції з нерухомим майном

3145 423 13,4 2722 86,6 1334 42,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

1538 225 14,6 1313 85,4 816 53,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3532 2002 56,7 1530 43,3 327 9,3

Освіта

223 223 100,0 60 26,9

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

1126 256 22,7 870 77,3 312 27,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

20 20 100,0 20 100,0

Надання інших видів послуг

344 ...2 ...2 ...2 ...2 161 46,8
__________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.