Архів : 2011 2012 2013 2014 2015

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2016 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього 103230 9006 8,7 59098 57,3 35126 34,0 11988 11,6

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

25003 4263 17,0 15019 60,1 5721 22,9 2029 8,1

Промисловість

43132 4743 11,0 30198 70,0 8191 19,0 1810 4,2

Будівництво

6211 2625 42,3 3586 57,7 1103 17,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11312 4702 41,6 6610 58,4 2719 24,0

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

6071 3594 59,2 2477 40,8 671 11,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

784 ...2 ...2 ...2 ...2 328 41,8

Інформація та телекомунікації

918 ...2 ...2 ...2 ...2 374 40,7

Фінансова та страхова діяльність

230 230 100,0 185 80,4

Операції з нерухомим майном

2858 464 16,2 2394 83,8 1129 39,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

1544 245 15,9 1299 84,1 719 46,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3519 1987 56,5 1532 43,5 352 10,0

Освіта

238 238 100,0 97 40,8

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

1113 ...2 ...2 ...2 ...2 307 27,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

23 23 100,0 7 30,4

Надання інших видів послуг

274 274 100,0 158 57,7
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.