Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього   104867 9803 9,4 59404 56,6 35660 34,0 12646 12,1

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A

24360 4285 17,6 14337 58,8 5738 23,6 2220 9,1

Промисловість

B+C+D+E

43373 5518 12,7 30132 69,5 7723 17,8 1703 3,9

Будівництво

F

6418 2489 38,8 3929 61,2 1187 18,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13287 6072 45,7 7215 54,3 3212 24,2

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

5682 3480 61,2 2202 38,8 635 11,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

760 ...2 ...2 ...2 ...2 289 38,0

Інформація та телекомунікації

J

1013 1013 100,0 430 42,4

Фінансова та страхова діяльність

K 174 174 100,0 130 74,7

Операції з нерухомим майном

L 2654 332 12,5 2322 87,5 1163 43,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1659 ...2 ...2 ...2 ...2 725 43,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 3870 2028 52,4 1842 47,6 380 9,8

Освіта

P 206 206 100,0 79 38,3

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 1112 ...2 ...2 ...2 ...2 305 27,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 38 38 100,0 20 52,6

Надання інших видів послуг

S 261 261 100,0 168 64,4
________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.