Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього   104699 9803 9,4 59352 56,7 35544 33,9 12638 12,1

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A

24113 4285 17,8 14136 58,6 5692 23,6 2220 9,2

Промисловість

B+C+D

43316 5518 12,7 30000 69,3 7798 18,0 1710 3,9

Будівництво

F

6489 2605 40,1 3884 59,9 1201 18,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13120 6003 45,8 7117 54,2 3171 24,2

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

5717 3546 62,0 2171 38,0 639 11,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

785 ...2 ...2 ...2 ...2 297 37,8

Інформація та телекомунікації

J

1091 ...2 ...2 ...2 ...2 426 39,0

Фінансова та страхова діяльність

K 174 174 100,0 130 74,7

Операції з нерухомим майном

L 2900 559 19,3 2341 80,7 1156 39,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1680 ...2 ...2 ...2 ...2 735 43,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 3674 1887 51,4 1787 48,6 378 10,3

Освіта

P 206 206 100,0 79 38,3

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 1112 ...2 ...2 ...2 ...2 305 27,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 49 49 100,0 11 22,4

Надання інших видів послуг

S 273 273 100,0 180 65,9
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.