Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

  Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього   120801 11249 9,3 73305 60,7 36247 30,0 15445 12,8

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A

23199 5470 23,6 11614 50,1 6115 26,3 2581 11,1

Промисловість

B+C+D

42873 5779 13,5 29885 69,7 7209 16,8 2031 4,7

Будівництво

F

7052 2935 41,6 4117 58,4 1672 23,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13768 6110 44,4 7658 55,6 4127 30,0

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

6454 4214 65,3 2240 34,7 1151 17,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

805 к к к к 339 42,1

Інформація та телекомунікації

J

835 835 100,0 379 45,4

Фінансова та страхова діяльність

K 193 193 100,0 138 71,5

Операції з нерухомим майном

L 2928 559 19,1 2369 80,9 1258 43,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1656 к к к к 655 39,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 3464 1934 55,8 1530 44,2 483 13,9

Освіта

P 214 214 100,0 100 46,7

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 17086 15578 91,2 1508 8,8 389 2,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 90 90 100,0 51 56,7

Надання інших видів послуг

S 184 184 100,0 91 49,5
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.