Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

       Код за           КВЕД-        2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього   124431 11343 9,1 76879 61,8 36209 29,1 13072 10,5

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A

22695 4632 20,4 11949 52,7 6114 26,9 2494 11,0

Промисловість

B+C+D+E

42738 5499 12,9 29097 68,1 8142 19,0 1978 4,6

Будівництво

F

7478 к к к к 4207 56,2 1372 18,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

11897 к к к к 6800 57,1 2951 24,8

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

5741 3536 61,6 2205 38,4 671 11,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

669 к к к к 267 39,9

Інформація та телекомунікації

J

788 788 100,0 399 50,6

Фінансова та страхова діяльність

K 142 142 100,0 100 70,4

Операції з нерухомим майном

L 2912 638 21,9 2274 78,1 1139 39,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1363 к к к к 670 49,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 3956 2247 56,8 1709 43,2 453 11,5

Освіта

P 224 224 100,0 112 50,0

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 23468 22028 93,9 1440 6,1 293 1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 84 84 100,0 45 53,6

Надання інших видів послуг

S 276 к к к к 128 46,4
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.