Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

       Код за           КВЕД-        2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього   124274 11343 9,1 76814 61,8 36117 29,1 13041 10,5

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A

22326 4632 20,7 11719 52,5 5975 26,8 2487 11,1

Промисловість

B+C+D

42636 5499 12,9 28970 67,9 8167 19,2 1988 4,7

Будівництво

F

7637 к к к к 4181 54,7 1365 17,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

11717 к к к к 6748 57,6 2928 25,0

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

6152 3902 63,4 2250 36,6 672 10,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

671 к к к к 252 37,6

Інформація та телекомунікації

J

835 835 100,0 396 47,4

Фінансова та страхова діяльність

K 142 142 100,0 100 70,4

Операції з нерухомим майном

L 2810 566 20,1 2244 79,9 1110 39,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1731 к к к к 692 40,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 3575 1885 52,7 1690 47,3 460 12,9

Освіта

P 201 201 100,0 112 55,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q 23468 22028 93,9 1440 6,1 293 1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 85 85 100,0 46 54,1

Надання інших видів послуг

S 288 к к к к 140 48,6
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.