Архів : 2017 2018 2019

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2020 році1

  Код за
КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості
найманих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості
найманих працівників

Усього   159402 124431 100,0 34971 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 23321 22695 18,2 626 1,8
Промисловість B+C+D+E 47568 42738 34,4 4830 13,8
Будівництво F 8365 7478 6,0 887 2,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 31518 11897 9,6 19621 56,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 8344 5741 4,6 2603 7,4
Тимчасове розміщування й організація харчування I 3874 669 0,5 3205 9,2
Інформація та телекомунікації J 1009 788 0,6 221 0,6
Фінансова та страхова діяльність K 162 142 0,1 20 0,1
Операції з нерухомим майном L 3276 2912 2,3 364 1,0
Професійна, наукова та технічна діяльність M 1921 1363 1,1 558 1,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 4259 3956 3,2 303 0,9
Освіта P 388 224 0,2 164 0,5
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 24327 23468 18,9 859 2,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 251 84 0,1 167 0,5
Надання інших видів послуг S 819 276 0,2 543 1,6
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.