Архів : 2011 2012 2013 2014

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2011 році

(у відсотках до загальної кількості підприємств відповідного виду економічної діяльності)

 

Великі підприємства

Середні підприємства

Малі підприємства

Усього1 0,5 6,6 92,9

у тому числі

     

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

0,5 8,5 91,0

промисловість

1,9 13,5 84,6

будівництво

5,8 94,2

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

0,4 3,6 96,0

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

0,6 5,8 93,6

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

0,5 3,3 96,2

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

0,2 3,5 96,3

діяльність готелів та ресторанів

1,4 98,6

діяльність транспорту та зв’язку

0,3 9,9 89,8

фінансова діяльність

100,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

2,9 97,1

освіта

100,0

охорона здоровя та надання соціальної допомоги

3,5 96,5

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

6,2 93,8

___________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2011р.