Архів : 2011 2012 2013 2014

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році

 

Усього,
одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

одиниць

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

одиниць

у % до загальної
кількості підприємств відповідного виду
діяльності

одиниць

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
одиниць у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
Усього1 6588 9 0,1 412 6,3 6167 93,6 5001 75,9

Сільське,  лісове та рибне господарство

1392 2 0,1 111 8,0 1279 91,9 1113 80,0

Промисловість

1009 4 0,4 162 16,1 843 83,5 543 53,8

Будівництво

583 30 5,1 553 94,9 419 71,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1581 3 0,2 45 2,8 1533 97,0 1309 82,8

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

307 25 8,1 282 91,9 203 66,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

151 1 0,7 150 99,3 126 83,4

Інформація та телекомунікації

147 2 1,4 145 98,6 120 81,6

Фінансова та страхова діяльність

48 48 100,0 45 93,8

Операції з нерухомим майном

560 11 2,0 549 98,0 477 85,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

357 4 1,1 353 98,9 315 88,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

231 15 6,5 216 93,5 161 69,7

Освіта

27 27 100,0 21 77,8

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

110 4 3,6 106 96,4 77 70,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

14 14 100,0 13 92,9

Надання інших видів послуг

71 2 2,8 69 97,2 59 83,1

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012р.