Архів : 2011 2012 2013 2014

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

 

Усього,
одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

одиниць

у % до загального
показника
відповідного виду
діяльності

одиниць

у % до загального
показника  відповідного виду
діяльності

одиниць

у % до загального
показника
відповідного виду
діяльності
одиниць у % до загального
показника відповідного виду
діяльності
Усього1 6968 9 0,1 370 5,3 6589 94,6 5539 79,5

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

1488 4 0,3 99 6,6 1385 93,1 1235 83,0

Промисловість

1075 5 0,5 146 13,6 924 85,9 658 61,2

Будівництво

596 26 4,4 570 95,6 459 77,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1669 46 2,8 1623 97,2 1422 85,2

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

312 22 7,1 290 92,9 216 69,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

150 1 0,7 149 99,3 126 84,0

Інформація та телекомунікації

156 2 1,3 154 98,7 132 84,6

Фінансова та страхова діяльність

44 44 100,0 43 97,7

Операції з нерухомим майном

628 4 0,6 624 99,4 549 87,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

366 2 0,5 364 99,5 334 91,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

258 19 7,4 239 92,6 186 72,1

Освіта

36 36 100,0 29 80,6

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

112 2 1,8 110 98,2 82 73,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

11 11 100,0 11 100,0

Надання інших видів послуг

67 1 1,5 66 98,5 57 85,1

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності в 2014р.