Архів : 2011 2012 2013 2014 2015

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2016 році

 

Усього,
од

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
од у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
Усього 6228 6 0,1 357 5,7 5865 94,2 4823 77,4

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

1415 3 0,2 93 6,6 1319 93,2 1176 83,1

Промисловість

944 3 0,3 142 15,1 799 84,6 535 56,7

Будівництво

512 27 5,3 485 94,7 372 72,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1397 43 3,1 1354 96,9 1150 82,3

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

283 19 6,7 264 93,3 190 67,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

101 1 1,0 100 99,0 80 79,2

Інформація та телекомунікації

143 1 0,7 142 99,3 118 82,5

Фінансова та страхова діяльність

39 39 100,0 37 94,9

Операції з нерухомим майном

632 5 0,8 627 99,2 559 88,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

332 3 0,9 329 99,1 298 89,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

224 21 9,4 203 90,6 151 67,4

Освіта

27 27 100,0 21 77,8

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

107 2 1,9 105 98,1 71 66,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

7 7 100,0 6 85,7

Надання інших видів послуг

65 65 100,0 59 90,8
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та   бюджетних установ.