Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Кількість підприємств  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
од

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
од у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
Усього   6954 7 0,1 372 5,3 6575 94,6 5524 79,4

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 1657 3 0,2 104 6,3 1550 93,5 1407 84,9

Промисловість

B+C+D+E 1012 4 0,4 146 14,4 862 85,2 602 59,5

Будівництво

F 603 22 3,6 581 96,4 454 75,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 1538 52 3,4 1486 96,6 1284 83,5

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 304 20 6,6 284 93,4 216 71,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 109 1 0,9 108 99,1 88 80,7

Інформація та телекомунікації

J 156 156 100,0 130 83,3

Фінансова та страхова діяльність

K 41 41 100,0 39 95,1

Операції з нерухомим майном

L 711 3 0,4 708 99,6 644 90,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 348 2 0,6 346 99,4 313 89,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 253 20 7,9 233 92,1 173 68,4

Освіта

P 31 31 100,0 25 80,6

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 112 2 1,8 110 98,2 77 68,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 13 13 100,0 12 92,3

Надання інших видів послуг

S 66 66 100,0 60 90,9
_________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.