Архів : 2017 2018 2019

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році1

 

Код за
КВЕД-2010

Усього,
од

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках
до загальної кількості підприємств

одиниць

у відсотках
до загальної кількості підприємств

Усього   63880 7654 100,0 56226 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 2559 1740 22,7 819 1,5
Промисловість B+C+D+E 4129 1201 15,7 2928 5,2
Будівництво F 1580 753 9,8 827 1,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 33696 1573 20,5 32123 57,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 3340 332 4,3 3008 5,4
Тимчасове розміщування й організація харчування I 2143 119 1,5 2024 3,6
Інформація та телекомунікації J 3581 188 2,5 3393 6,0
Фінансова та страхова діяльність K 283 43 0,6 240 0,4
Операції з нерухомим майном L 2120 749 9,8 1371 2,4
Професійна, наукова та технічна діяльність M 2637 350 4,6 2287 4,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 1121 282 3,7 839 1,5
Освіта P 430 43 0,6 387 0,7
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 1458 197 2,6 1261 2,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 331 22 0,3 309 0,6
Надання інших видів послуг S 4472 62 0,8 4410 7,8
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.