Архів : 2011 2012 2013 2014

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2011 році

 

Усього, осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства

осіб

у % до загальної
кількості зайнятих
працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної
кількості зайнятих
працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної
кількості зайнятих
працівників
відповідного виду
діяльності
Усього1 125027 27377 21,9 51404 41,1 46246 37,0

у тому числі

             

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

24787 3931 15,9 14027 56,6 6829 27,5

промисловість

50016 19276 38,6 20374 40,7 10366 20,7

будівництво

8768 3818 43,5 4950 56,5

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

17716 2657 15,0 4855 27,4 10204 57,6

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

2380 ...2 ...2 ...3 ...3 1202 50,5

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

8571 1532 17,9 2167 25,3 4872 56,8

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

6765 ...2 ...2 ...3 ...3 4130 61,0

діяльність готелів та ресторанів

1435 ...3 ...3 ...2 ...2 1249 87,0

діяльність транспорту та зв’язку

7647 ...2 ...2 ...3 ...3 2434 31,8

фінансова діяльність

276 276 100,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

10616 3293 31,0 7323 69,0

освіта

290 290 100,0

охорона здоровя та надання соціальної допомоги

1612 498 30,9 1114 69,1

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1773 653 36,8 1120 63,2

_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2011р.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

3 Інформація вилучена з метою забезпечення конфіденційності відповідно до Закону України "Про державну статистику".