Архів : 2011 2012 2013 2014

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної
кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної
кількості зайнятих працівників відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної
кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної
кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього1 119391 10862 9,1 65584 54,9 42945 36,0 15598 13,1

Сільське,  лісове та рибне господарство

25818 ...2 ...2 ...3 ...3 6799 26,3 2505 9,7

Промисловість

48738 7559 15,5 31774 65,2 9405 19,3 2127 4,4

Будівництво

8745 3801 43,5 4944 56,5 1579 18,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

15023 ...3 ...3 ...3 ...3 8865 59,0 3876 25,8

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

7051 4435 62,9 2616 37,1 779 11,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

1155 ...2 ...2 ...3 ...3 491 42,5

Інформація та телекомунікації

1126 ...2 ...2 ...3 ...3 465 41,3

Фінансова та страхова діяльність

237 237 100,0 182 76,8

Операції з нерухомим майном

3792 975 25,7 2817 74,3 1360 35,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

2075 328 15,8 1747 84,2 1029 49,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3463 1649 47,6 1814 52,4 494 14,3

Освіта

200 200 100,0 56 28,0

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

1356 367 27,1 989 72,9 381 28,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

46 46 100,0 34 73,9

Надання інших видів послуг

566 ...2 ...2 ...3 ...3 240 42,4

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012р.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

3 Інформація вилучена з метою забезпечення конфіденційності відповідно до Закону України "Про державну статистику".