Архів : 2011 2012 2013 2014

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2013 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної
кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної
кількості зайнятих працівників відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної
кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної
кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього1 115890 12268 10,6 61834 53,3 41788 36,1 15524 13,4

Сільське,  лісове та рибне господарство

26528 2693 10,2 16726 63,0 7109 26,8 2803 10,6

Промисловість

47635 9575 20,1 28777 60,4 9283 19,5 2072 4,3

Будівництво

7859 3254 41,4 4605 58,6 1626 20,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

14021 5482 39,1 8539 60,9 3882 27,7

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

6549 4305 65,7 2244 34,3 605 9,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

1083 ...2 ...2 ...3 ...3 449 41,5

Інформація та телекомунікації

1069 ...2 ...2 ...3 ...3 398 37,2

Фінансова та страхова діяльність

201 201 100,0 163 81,1

Операції з нерухомим майном

3420 591 17,3 2829 82,7 1272 37,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

1875 244 13,0 1631 87,0 1070 57,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3766 1976 52,5 1790 47,5 482 12,8

Освіта

258 258 100,0 105 40,7

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

1180 209 17,7 971 82,3 395 33,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

30 30 100,0 30 100,0

Надання інших видів послуг

416 ...2 ...2 ...3 ...3 172 41,3

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2013р.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

3 Інформація вилучена з метою забезпечення конфіденційності відповідно до Закону України "Про державну статистику".