Архів : 2011 2012 2013 2014

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загального
показника
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до ззагального
показника відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загального
показника
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загального
показника
відповідного виду
діяльності
Усього1 111937 13089 11,7 59374 53,0 39474 35,3 16038 14,3

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

26705 4832 18,1 15038 56,3 6835 25,6 3203 12,0

Промисловість

45723 8257 18,0 29061 63,6 8405 18,4 2022 4,4

Будівництво

7099 2854 40,2 4245 59,8 1676 23,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13075 5147 39,4 7928 60,6 3966 30,3

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

6491 4169 64,2 2322 35,8 718 11,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

906 ...2 ...2 ...2 ...2 343 37,9

Інформація та телекомунікації

1016 ...2 ...2 ...2 ...2 458 45,1

Фінансова та страхова діяльність

227 227 100,0 197 86,8

Операції з нерухомим майном

3410 420 12,3 2990 87,7 1423 41,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

1675 ...2 ...2 ...2 ...2 921 55,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3757 2081 55,4 1676 44,6 456 12,1

Освіта

254 254 100,0 86 33,9

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

1189 ...2 ...2 ...2 ...2 395 33,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

28 28 100,0 28 100,0

Надання інших видів послуг

382 ...2 ...2 ...2 ...2 146 38,2

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності в 2014р.
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.