Архів : 2011 2012 2013 2014 2015

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього1 107473 10159 9,4 59522 55,4 37792 35,2 15125 14,1

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

25966 5314 20,5 14326 55,2 6326 24,3 2844 11,0

Промисловість

44525 4845 10,9 31323 70,3 8357 18,8 1934 4,3

Будівництво

6428 2721 42,3 3707 57,7 1444 22,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11774 4344 36,9 7430 63,1 3605 30,6

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

6249 3772 60,4 2477 39,6 767 12,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

811 ...2 ...2 ...2 ...2 351 43,3

Інформація та телекомунікації

926 926 100,0 354 38,2

Фінансова та страхова діяльність

203 203 100,0 173 85,2

Операції з нерухомим майном

3512 425 12,1 3087 87,9 1676 47,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

1673 225 13,4 1448 86,6 947 56,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3616 2002 55,4 1614 44,6 408 11,3

Освіта

230 230 100,0 67 29,1

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

1155 256 22,2 899 77,8 333 28,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

30 30 100,0 30 100,0

Надання інших видів послуг

375 ...2 ...2 ...2 ...2 192 51,2
_________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.