Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД - 2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього   107619 9803 9,1 59449 55,2 38367 35,7 15200 14,1

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 25470 4285 16,8 14341 56,3 6844 26,9 3291 12,9

Промисловість

B+C+D+E 43637 5518 12,6 30156 69,1 7963 18,3 1905 4,4

Будівництво

F 6597 2497 37,9 4100 62,1 1341 20,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 13768 6077 44,1 7691 55,9 3673 26,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H 5824 3484 59,8 2340 40,2 754 12,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 789 ...2 ...2 ...2 ...2 315 39,9

Інформація та телекомунікації

J 1055 1055 100,0 465 44,1

Фінансова та страхова діяльність

R 191 191 100,0 147 77,0

Операції з нерухомим майном

L 2895 332 11,5 2563 88,5 1395 48,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1758 ...2 ...2 ...2 ...2 823 46,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 3944 2028 51,4 1916 48,6 450 11,4

Освіта

P 220 220 100,0 93 42,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q 1144 ...2 ...2 ...2 ...2 332 29,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 46 46 100,0 28 60,9

Надання інших видів послуг

S 281 281 100,0 188 66,9
_______________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.