Архів : 2011 2012 2013 2014 2015

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД - 2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього   107441 9803 9,1 59396 55,3 38242 35,6 15188 14,1

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 25222 4285 17,0 14140 56,1 6797 26,9 3291 13,0

Промисловість

B+C+D+E 43575 5518 12,7 30021 68,9 8036 18,4 1911 4,4

Будівництво

F 6669 2616 39,2 4053 60,8 1354 20,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 13592 6005 44,2 7587 55,8 3625 26,7

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 5858 3550 60,6 2308 39,4 758 12,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 815 ...2 ...2 ...2 ...2 324 39,8

Інформація та телекомунікації

J 1133 ...2 ...2 ...2 ...2 461 40,7

Фінансова та страхова діяльність

R 191 191 100,0 147 77,0

Операції з нерухомим майном

L 3142 561 17,9 2581 82,1 1388 44,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1780 ...2 ...2 ...2 ...2 834 46,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 3750 1887 50,3 1863 49,7 451 12,0

Освіта

P 220 220 100,0 93 42,3

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 1144 ...2 ...2 ...2 ...2 332 29,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 57 57 100,0 19 33,3

Надання інших видів послуг

S 293 293 100,0 200 68,3
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.