Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

  Код за Квед - 2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього   124597 11249 9,0 73355 58,9 39993 32,1 18984 15,2

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 24333 5470 22,5 11633 47,8 7230 29,7 3652 15,0

Промисловість

B+C+D+E 43316 5779 13,4 29906 69,0 7631 17,6 2406 5,6

Будівництво

F 7403 2937 39,7 4466 60,3 1990 26,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 14468 6113 42,3 8355 57,7 4790 33,1

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 6582 4219 64,1 2363 35,9 1267 19,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 830 к к к к 363 43,7

Інформація та телекомунікації

J 906 906 100,0 442 48,8

Фінансова та страхова діяльність

K 227 227 100,0 172 75,8

Операції з нерухомим майном

L 3520 559 15,9 2961 84,1 1838 52,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1773 к к к к 772 43,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 3585 1934 53,9 1651 46,1 593 16,5

Освіта

P 228 228 100,0 113 49,6

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 17115 15578 91,0 1537 9,0 407 2,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 95 95 100,0 56 58,9

Надання інших видів послуг

S 216 216 100,0 123 56,9
________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.