Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за             Квед -    2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього   126721 11343 9,0 76854 60,6 38524 30,4 15294 12,1

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 23430 4632 19,8 11735 50,1 7063 30,1 3529 15,1

Промисловість

B+C+D+E 42938 5499 12,8 28986 67,5 8453 19,7 2237 5,2

Будівництво

F 7804 к к к к 4347 55,7 1516 19,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 12021 к к к к 7050 58,6 3209 26,7

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 6230 3907 62,7 2323 37,3 732 11,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 699 к к к к 278 39,8

Інформація та телекомунікації

J 876 876 100,0 435 49,7

Фінансова та страхова діяльність

K 150 150 100,0 108 72,0

Операції з нерухомим майном

L 3038 566 18,6 2472 81,4 1326 43,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1808 к к к к 767 42,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 3635 1885 51,9 1750 48,1 516 14,2

Освіта

P 210 210 100,0 121 57,6

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 23483 22028 93,8 1455 6,2 308 1,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 89 89 100,0 50 56,2

Надання інших видів послуг

S 310 к к к к 162 52,3
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.