Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за Квед - 2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього   126878 11343 9,0 76919 60,6 38616 30,4 15325 12,1

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 23800 4632 19,4 11965 50,3 7203 30,3 3536 14,9

Промисловість

B+C+D+E 43040 5499 12,8 29113 67,6 8428 19,6 2227 5,2

Будівництво

F 7646 к к к к 4374 57,2 1524 19,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 12202 к к к к 7103 58,2 3233 26,5

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 5818 3541 60,9 2277 39,1 731 12,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 698 к к к к 294 42,1

Інформація та телекомунікації

J 829 829 100,0 438 52,8

Фінансова та страхова діяльність

K 150 150 100,0 108 72,0

Операції з нерухомим майном

L 3136 638 20,3 2498 79,7 1351 43,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1440 к к к к 745 51,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 4018 2247 55,9 1771 44,1 511 12,7

Освіта

P 233 233 100,0 121 51,9

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 23483 22028 93,8 1455 6,2 308 1,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 88 88 100,0 49 55,7

Надання інших видів послуг

S 297 к к к к 149 50,2
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.