Архів : 2017 2018 2019

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2020 році1

 

Код за
КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості
найманих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості
найманих працівників

Усього   218075 126878 100,0 91197 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 25245 23800 18,8 1445 1,6
Промисловість B+C+D+E 50798 43040 33,9 7758 8,5
Будівництво F 9360 7646 6,0 1714 1,9
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 63946 12202 9,6 51744 56,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 11429 5818 4,6 5611 6,2
Тимчасове розміщування й організація харчування I 5927 698 0,6 5229 5,7
Інформація та телекомунікації J 4443 829 0,6 3614 4,0
Фінансова та страхова діяльність K 410 150 0,1 260 0,3
Операції з нерухомим майном L 4871 3136 2,5 1735 1,9
Професійна, наукова та технічна діяльність M 4285 1440 1,1 2845 3,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 5160 4018 3,2 1142 1,3
Освіта P 784 233 0,2 551 0,6
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 25603 23483 18,5 2120 2,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 564 88 0,1 476 0,5
Надання інших видів послуг S 5250 297 0,2 4953 5,4
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.