Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства в 2017 році1

  Код за КВЕД- 2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
Усього   89514492,4 13865368,1 15,5 51886897,2 58,0 23762227,1 26,5 8194242,2 9,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A 24647974,1 5740299,1 23,3 12945222,6 52,5 5962452,4 24,2 2217022,0 9,0

Промисловість

B+C+D+E 31702506,0 8125069,0 25,6 20417932,6 64,4 3159504,4 10,0 780111,6 2,5

Будівництво

F 3063865,4 1360353,7 44,4 1703511,7 55,6 578443,9 18,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 25675158,6 15705738,7 61,2 9969419,9 38,8 3581274,1 13,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H 2290251,2 1152750,3 50,3 1137500,9 49,7 282817,1 12,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 113990,7 ...2 ...2 ...2 ...2 38517,7 33,8

Інформація та телекомунікації

J 173546,8 173546,8 100,0 70131,2 40,4

Фінансова та страхова діяльність

K 43868,3 43868,3 100,0 26128,0 59,6

Операції з нерухомим майном

L 850431,5 52492,4 6,2 797939,1 93,8 346031,5 40,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 266627,5 ...2 ...2 ...2 ...2 134720,9 50,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 531303,2 205906,7 38,8 325396,5 61,2 89952,7 16,9

Освіта

P 24247,6 24247,6 100,0 8936,8 36,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q 102109,5 ...2 ...2 ...2 ...2 22329,4 21,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 3291,9 3291,9 100,0 1784,7 54,2

Надання інших видів послуг

S 25320,1 25320,1 100,0 16040,6 63,4
________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.