Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД- 2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
Усього   89339020,1 13865368,1 15,5 51836596,2 58,0 23637055,8 26,5 8141877,4 9,1

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 24522259,1 5740299,1 23,4 12821493,6 52,3 5960466,4 24,3 2217022,0 9,0

Промисловість

B+C+D+E 31645951,6 8125069,0 25,7 20266951,4 64,0 3253931,2 10,3 823854,3 2,6

Будівництво

F 3090518,6 1417905,1 45,9 1672613,5 54,1 586515,5 19,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 25358478,0 15666683,7 61,8 9691794,3 38,2 3468706,4 13,7

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 2515071,2 1193296,3 47,4 1321774,9 52,6 292881,7 11,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 122494,0 ...2 ...2 ...2 ...2 39735,7 32,4

Інформація та телекомунікації

J 197094,2 ...2 ...2 ...2 ...2 74280,3 37,7

Фінансова та страхова діяльність

K 43868,3 43868,3 100,0 26128,0 59,6

Операції з нерухомим майном

L 968057,6 248026,5 25,6 720031,1 74,4 340878,1 35,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 272466,8 ...2 ...2 ...2 ...2 135641,6 49,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 445863,2 156341,1 35,1 289522,1 64,9 86821,7 19,5

Освіта

P 24247,6 24247,6 100,0 8936,8 36,9

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 102109,5 ...2 ...2 ...2 ...2 22329,4 21,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 4327,5 4327,5 100,0 1212,5 28,0

Надання інших видів послуг

S 26212,9 26212,9 100,0 16933,4 64,6
__________________
Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.